Comhairle na nOg

Comhairle un nOg logotips

Kilkenny Comhairle na nÓg

Kilkenny Comhairle na nÓg ir jauniešu padome, kas pārstāv 12–18 gadus vecus jauniešus Kilkenī un sniedz viņiem iespēju informēt vietējo politiku un lēmumu pieņemšanu. Tās mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem šajā vecuma diapazonā apzināt viņiem svarīgos jautājumus, apspriest dažas no izmaiņām, kuras viņi vēlētos redzēt, un izvirzīt idejas un ieteikumus, kā pārmaiņas īstenot.

Kilkenny Comhairle na nÓg sastāv no 25 jauniem pārstāvjiem no četrām Kilkenijas apgabala pašvaldību vēlēšanu apgabaliem — Kāstlkomera (ziemeļos), Piltauna (dienvidos), Kilkenny City East un Kilkenny City West. Šos jauniešus ievēl AGM katra gada oktobrī. Comhairle tiekas vidēji reizi trīs nedēļās.

Comhairle na nÓg ir nacionāla iniciatīva, kas izriet no Nacionālās bērnu stratēģijas 2000. To valsts līmenī vada un finansē Bērnu un jaunatnes lietu departaments. Vietējā līmenī atbildība gulstas uz Kilkenijas apgabala domi, kas ir atbildīga par finansējuma administrēšanu un Starpaģentūru vadības komitejas koordinēšanu. Šī komiteja atbalsta un vada Comhairle attīstību un darbu. Kilkenijas vadības komitejā pārstāvētās aģentūras ir Kilkenijas apgabala padome, Kilkenija izglītības un apmācības padome, Veselības pakalpojumu izpilddirektors – veselības veicināšanas departaments, Ossory Youth, Foróige, Kilkenny LEADER partnerība. Šajā komitejā ir arī Comhairle locekļi. DCYA cieši sadarbojas ar komiteju. Foroige veicina un atbalsta Comhairle attīstību Kilkenny County Council vārdā.

Katru gadu Comhairle na nÓg dalībnieki tiek aicināti piedalīties Dáil na nÓg, ikgadējā nacionālajā jaunatnes forumā, kas palīdz informēt par valsts politiku.

Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu, kā jūs varat iesaistīties Kilkenny Comhairle na nÓg, piesakieties http://www.comhairlenanog.ie/local-comhairle/kilkenny/

Vai sazinieties ar
David Lee
Kilkenijas apgabala padome
Kopienas un kultūras nodaļa, Džona Grīna māja, Džons Grīns, Kilkenija
E-pasts: david.lee@kilkennycoco.ie
Tel: 056 7794996

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do