Vides izglītība un izpratne

Kilkenijas apgabala padomē ir īpašs vides apziņas darbinieks, kurš katru gadu izstrādā stratēģiju piecu galveno tēmu veicināšanai.

  1. Atkritumu apsaimniekošanas
  2. Atkritumu novēršana un kontrole
  3. Ilgtspējīgas attīstības mērķi
  4. Klimata pārmaiņu  
  5. Bioloģiskā daudzveidība

Stratēģija tiek pabeigta, veicot kampaņas un īstenojot dažādas programmas un projektus ar dažādām ieinteresētajām personām. Ieinteresētās personas ietver; skolas, jauniešu grupas, kopienas grupas un uzņēmumi.

DMontage-of-Awareness

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do