Deklarācija ārpus ceļa

Kā deklarēt transportlīdzekli ārpus ceļa un izveidot saiti uz pieteikuma veidlapu RF150

Likumā noteiktās bezceļu deklarācijas (SORD)

SORD ir transportlīdzekļa īpašnieka deklarācija, ka transportlīdzeklis kādu laiku netiks izmantots sabiedriskā vietā.

SORD ir izgatavoti uz veidlapas RF150 -

Lejupielādējiet likumā noteikto bezceļu pieteikšanās veidlapu 

Minimālais termiņš ir trīs kalendārie mēneši, maksimālais – divpadsmit kalendārie mēneši. Tomēr jūs varat ar nodokli aplikt transportlīdzekli jebkurā laikā deklarētajā bezceļa periodā. Nodoklis būs no tā mēneša sākuma, kurā jūs apliekat transportlīdzekli ar nodokli, un tiks anulēta pašreizējā nelietošanas deklarācija.

SORD ir jāsaņem Transportlīdzekļu nodokļu inspekcijā kārtējā taksācijas perioda vai kārtējā SORD PĒDĒJĀ MĒNEŠA LAIKĀ, ti, PIRMS izbraukuma perioda sākuma.

SORD, kas saņemti novēloti, nevar reģistrēt, un īpašniekam ir jāsamaksā visi parādi, kā arī minimālais piemērojamais nodoklis pirms jauna SORD veikšanas.

Pērkot jaunu vai lietotu neapliekamo transportlīdzekli, jums jāiesniedz SORD 21 DIENAS LAIKĀ no Pirkuma datums, neatkarīgi no tā, vai esat saņēmis savu jauno transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (VRC), ja nekavējoties neizmantosiet transportlīdzekli sabiedriskā vietā. Pretējā gadījumā jaunajam īpašniekam nodoklis ir jāmaksā no tā mēneša sākuma, kurā transportlīdzeklis tika iegādāts.

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do