Treileru licencēšana un reģistrācija

Informācija par to, kā reģistrēt piekabi transportlīdzekļu nodokļu inspekcijā, un nepieciešamās veidlapas.

Treileru licencēšana

Piekabēm, kuru projektētā pilnā masa (DGVW) ir 3500 kg vai lielāka, ir jābūt reģistrētām, licencētām un DOE pārbaudēm (jābūt tehniskās apskates sertifikātam, CRW), lai tās varētu izmantot uz ceļa.

Sākotnējā reģistrācijas maksa ir 60 eiro

Treilera reģistrācija

Pirms piekabes pirmās lietošanas tā ir jāreģistrē un jāizsniedz ar piekabes reģistrācijas numuru un piekabes licences karti.

Ir 2 piekabes reģistrācijas veidi atkarībā no piekabes individuālajiem apstākļiem

1. TIPS attiecas uz piekabēm šādās kategorijās:

  • Piekabes, kuras 29. gada 2012. oktobrī vai vēlāk vienā posmā ražojis viens ražotājs (t. i., vienpakāpes izgatavošana)
  • Piekabes, ko 29. gada 2013. oktobrī vai vēlāk vairāk nekā vienā posmā ražojis vairāk nekā viens ražotājs (t. i., vairāku posmu izgatavošana)
  • Īpaša pielietojuma piekabes
  • Piekabes, kas iepriekš reģistrētas citā ES dalībvalstī

Lai reģistrētu piekabes, kas ietilpst augstāk minētajās kategorijās, piekabes īpašniekam Transportlīdzekļu nodokļu dienestam ir jāuzrāda:

1. Aizpildīta treilera licences pieteikuma veidlapa TF100 —

Lejupielādējiet treilera licences TF100 pieteikuma veidlapu

2. Aizpildīts piekabes svara identifikācijas sertifikāts TF300A —

Lejupielādēt piekabes WIC TF300A pieteikuma veidlapu

3. Ražotāja izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts (izņemot piekabes, kas iepriekš reģistrētas citā ES dalībvalstī, skatīt ** zemāk)

4. Reģistrācijas maksa 60 €

**Lai licencētu transportlīdzekli, kas iepriekš licencēts vai reģistrēts citā ES dalībvalstī, tiek piemērots iepriekš minētais process, tomēr jums būs jāiesniedz pierādījumi par iepriekšējo reģistrāciju vai licenci citā dalībvalstī, izmantojot veidlapu TF300A, nevis ražotāja tipa apstiprinājumu. Sertifikāts.

2. TIPS attiecas uz piekabēm, kas neietilpst iepriekš minētajās kategorijās, ti, piekabēm šādās kategorijās:

  • Piekabes, kas ražotas līdz 29. gada 2012. oktobrim
  • Pabeigtas (vairākos posmos būvētas) piekabes, kas ražotas līdz 29. gada 2013. oktobrim
  • Speciālās piekabes, kas ražotas līdz 29. gada 2014. oktobrim
  • Piekabes, kas konstruētas un izgatavotas vilkšanai tikai ar lauksaimniecības traktoriem vai piekabēm, kas konstruētas un izgatavotas tikai Aizsardzības spēku, Civilās aizsardzības, Garda Siochana vai ugunsdzēsības dienestu vajadzībām

Lai reģistrētu piekabes, kas ietilpst augstāk minētajās kategorijās, piekabes īpašniekam Transportlīdzekļu nodokļu dienestam ir jāuzrāda:

1. Aizpildīta treilera licences pieteikuma veidlapa TF100 —

Lejupielādējiet treilera licences pieteikuma veidlapu TF100

2. Aizpildīts piekabes svara identifikācijas sertifikāts TF300B

Lejupielādēt piekabes WIC pieteikuma veidlapu TF300B 

aizpilda ražotājs vai, ja ar ražotāju nevar sazināties, veidlapa ir jāaizpilda Īrijas Nacionālās standartu iestādes (NSAI) apstiprinātajam testēšanas centram (ATC).

3. Reģistrācijas maksa 60 €

Pirmo reizi reģistrējot piekabi, tiks piešķirts piekabes reģistrācijas numurs un tiek izsniegta arī piekabes licences karte

Piekabēm ir jābūt arī derīgai tehniskās apskates sertifikātam, kas pirmo reizi ir jāiesniedz, tiklīdz piekabe ir 1 gadu veca.

Piekabes īpašumtiesību nodošana - TF200 

Download TF200 Form here

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do