Ēku kontrole

Ievads ēku kontrolē

Ēku kontroles sistēma attiecas uz jaunu ēku projektēšanu un celtniecību, esošo ēku paplašinājumiem un materiālu pārveidojumiem, kā arī noteiktām izmaiņām to izmantošanā.

BCMS (Ēku kontroles vadības sistēma) ir ieviesta, lai ēku īpašnieki, būvniecības profesionāļi un praktizējošie projektētāji un sertificētāji varētu elektroniski iesniegt paziņojumu par uzsākšanu un pabeigšanas sertifikātus.

Likumā noteikta prasība, ka ēkas un būves būvētājiem, uzsākot būvniecību, 7 vai 14 dienas iepriekš jābrīdina vietējā būvkontroles iestāde.

Ir četri dažādi paziņojuma veidi par uzsākšanu:

  1. sākuma paziņojums ar atbilstības dokumentāciju
  2. paziņojums par uzsākšanu bez atbilstības dokumentācijas
  3. paziņojums par uzsākšanu ar atteikšanās deklarāciju
  4. 7 dienu paziņojums

Likumā noteikta prasība, ka ēkas jāprojektē un jābūvē atbilstoši Būvnoteikumiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem būvniecības kontroles iestādei ir rīcības brīvība.

Tajos ietilpst:

  • Tiesības pārbaudīt darbus, uz kuriem attiecas Būvnoteikumi.
  • Tiesības pieprasīt informāciju par darbiem, uz kuriem attiecas Būvnoteikumi.
  • Izpildes pilnvaras saistībā ar Būvniecības noteikumu neievērošanu.
  • Pilnvaras ierosināt kriminālvajāšanu par neatbilstību, izmantojot saīsinātu vai Augstākās tiesas procesu.

Jāņem vērā, ka likumdošanā būvkontroles iestādēm piešķirtās pārbaudes pilnvaras ir diskrecionāras un neuzliek pienākumu veikt pārbaudi. Galvenā atbildība par noteikumu ievērošanu gulstas uz projektētājiem, būvniekiem un ēku īpašniekiem.

Kā iesniegt paziņojumu par uzsākšanu?

Paziņojums par darbības uzsākšanu un cita dokumentācija jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot ēku kontroles vadības sistēmu (BCMS). Šai sistēmai var piekļūt, izmantojot https://www.nbco.localgov.ie/

Maksa

Maksa par paziņojuma uzsākšanu ir 30 eiro par katru ēku, ja pilnīgs pieteikums tiek iesniegts tiešsaistē.

Maksimālā maksa par paziņojuma uzsākšanu ir 3,800 eiro

Ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites https://nbco.localgov.ie/  Vai sazinieties ar mums pie buildingcontrol@kilkennycoco.ie vai arī tālruni 056-7794010.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet Mājokļu, plānošanas un pašvaldību lietu departamenta vietni
www.gov.ie/en/publication/95d00-building-standards/

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do