Abbey Quarter ģenerālplāns

Kilkenny grāfistes padome tikko ir sākusi pārskatīt Abbey Quarter ģenerālplānu, kas pirmo reizi tika pieņemts 2015. gadā. Abbey Quarter ir reizi gadsimtā iespēja būtiski uzlabot Kilkenny City ilgtermiņa dzīvotspēju un ekonomiku. Pašreizējā ģenerālplāna vadībā jau ir paveikts daudz, tostarp lineārā parka celtniecība, pilnībā aizņemtās Brewhouse biroja ēkas atjaunošana un jauna pilsētas bibliotēka, kas pašlaik tiek būvēta. Tā kā sākotnējais ģenerālplāns tagad ir septiņus gadus vecs, ir nepieciešama visaptveroša pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka šis ģenerālplāns atbilst pašreizējai domāšanai un paraugpraksei un var turpināt vadīt efektīvu lēmumu pieņemšanu. Papildinformāciju skatiet šeit: https://kilkennycoco.ie/eng/services/planning/development-plans/abbey-quarter-brewery-site/review-of-abbey-quarter-masterplan-2023/

Abbey Quarter ģenerālplāns, 2015

Kilkenijas apgabala padome apstiprināja Abbey Creative Quarter ģenerālplānu īpašā Kilkenijas apgabala padomes sanāksmē piektdien, 31. gada 2015. jūlijā, skatiet tālāk.

ACQ ģenerālplāns (Pilns dokuments; lūdzu, ņemiet vērā lielo faila izmēru 56 MB .pdf)

Ģenerālplāns sadalīts nodaļās:

Vāks un saturs 3 Mb

1. sadaļa Ievads 2Mb

2. sadaļa Konteksts 9Mb

3. sadaļa Analīze 11 Mb

4. sadaļa Ģenerālplāna stratēģijas 14 Mb

5. sadaļa Ģenerālplāna priekšlikumi 11 Mb

Pielikumi:

A papildinājums Kilkenny City & Environs attīstības plāns 2014-2020 Vides un ilgtspējīgas attīstības noteikumi

B pielikums Atbilstošs novērtējums, Natura ietekmes ziņojums, Vides stratēģiskā novērtējuma (SVN) Vides pārskats , NVA paziņojums

C pielikums Arheoloģiskā stratēģija

D pielikums Plūdu riska novērtējums

E papildinājums Telpiskā satura un procesa principi

F pielikums Novērojumi par pilsētu kodeksu

Multivides brošūra

Arhivētais materiāls

Abbey radošais kvartāls

(Bijusī Smitvikas alus darītavas vieta un Betmenas piestātne/tirgus pagalma zona)

Ar šo tiek paziņots, ka Kilkenijas apgabala padome ir apstiprinājusi Abbey Creative Quarter ģenerālplānu Kilkenijas apgabala padomes īpašajā sanāksmē piektdien, 31. gada 2015. jūlijā.
Ģenerālplāna kopiju, tostarp stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) paziņojumu, SIVN vides pārskatu un atbilstošā novērtējuma (AA) Natura ietekmes paziņojumu, var apskatīt šādās vietās:

  • Arhivēts tiešsaistē plkst http://ourplan.kilkenny.ie
  • Plānošanas departaments, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny biroja darba laikā 9.00 uz 1.00pm un 2.00pm uz 4.00pm No pirmdienas līdz piektdienai.

Sīkāka informācija par NVA paziņojumu:

a) Kā vides apsvērumi ir integrēti ģenerālplānā;

b) Kā ģenerālplāna sagatavošanā ņemts vērā:

  • vides ziņojums,
  • plānošanas iestādei iesniegtie iesniegumi un apsvērumi par ģenerālplāna projektu un vides pārskata projektu, un
  • jebkādas pārrobežu konsultācijas [tas neattiecas uz šo SEA]

c) Ģenerālplāna izvēles iemesli, ņemot vērā citas izskatītās saprātīgās alternatīvas; un

d) Pasākumi tika pieņemti, lai uzraudzītu Ģenerālplāna īstenošanas nozīmīgo ietekmi uz vidi.

Marija Melija
Pakalpojumu direktors,
Plānošanas nodaļa
2 oktobris 2015

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do