Iecelti Stand Bye Likumi

Ieceltie 2010. gada likumi

KILKENNY BOROUGH COUNCIL (turpmāk tekstā "Apgabala padome"), īstenojot pilnvaras, kas tām piešķirtas ar 84. gada Ceļu satiksmes likuma 15. pantu (aizstāts ar 2002. gada Ceļu satiksmes likuma [Nr. 12, 2002] 1961. pantu) (24. gada Nr. 1961) un pēc konsultēšanās ar Garda Siochana komisāru pieņem šādus nolikumus attiecībā uz teritoriju, kas ietver Kilkenny rajonu.

 

Pilns ziņojums

Lejupielādēt ziņojumu Ieceltais ievēro likumus

 

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do