2017

DARBA KĀRTĪBAS UN PROTOKOLS

SPC 1: EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA, UZŅĒMUMU ATBALSTS UN TŪRISMS

DATADARBAMINŪTES
marts: 16 marts, 2017darba kārtībaprotokols
jauns: 16 jūnijā, 2017darba kārtībaprotokols
septembris: 15 septembrī, 2017darba kārtībaprotokols
decembris: 15 decembrī, 2017darba kārtībaprotokols

SPC 2: INFRASTRUKTŪRAS POLITIKA, TRANSPORTS, UGUNSDZĒSĪBAS UN ĀRKĀRTAS PAKALPOJUMS

DATADARBAMINŪTES
marts: 3 marts, 2017darba kārtībaprotokols
jauns: 2 jūnijā, 2017darba kārtībaprotokols
septembris: 8 septembrī, 2017darba kārtībaprotokols
decembris: 1 decembrī, 2017darba kārtībaprotokols

 SPC 3: PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS POLITIKA, MANTOJUMS, KOPIENA, MĀKSLA UN KULTŪRA

MĒNESISDARBAMINŪTES
janvāris: 18 janvāris, 2017darba kārtībaprotokols
aprīlis: 12 aprīlis, 2017darba kārtībaprotokols
jūlijs: 12 jūlijā, 2017darba kārtībaprotokols
decembris: 13 decembrī, 2017darba kārtībaprotokols

 SPC 4: MĀJOKLIS

MĒNESISDARBAMINŪTES
janvāris: 26. gada 2017. janvārisdarba kārtībaprotokols
marts: 30 marts, 2017darba kārtībaprotokols
jauns: 20 jūnijā, 2017darba kārtībaprotokols
septembris: 7. gada 2017. septembrisdarba kārtībaprotokols
novembris: 9 novembris, 2017darba kārtībaprotokols

 SPC 5: VIDES AIZSARDZĪBA, ŪDENS PAKALPOJUMI UN ENERĢIJA

DATADARBAMINŪTES
februāris: 9 februārī, 2017darba kārtībaprotokols
aprīlis: 13 aprīlis, 2017darba kārtībaprotokols
augusts: 28. gada 2017. augustsdarba kārtībaprotokols
novembris: 16. gada 2017. novembrisdarba kārtībaprotokols

 

 

 

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do