Lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz galvenajiem politikas priekšlikumiem

Lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz galvenajiem politikas priekšlikumiem

Lēmumu pieņemšanas procesi un lēmumu uzskaite.

Padomes sēdes

Novada domes ikmēneša sēdes notiek domes sēžu zālē, novada domē, katra mēneša trešajā pirmdienā pulksten 3.00, izņemot augustu, kad sēde nenotiek.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet:
https://kilkennycoco.ie/eng/your_council/council_meetings/kilkenny_county_council_ordinary_meetings/

Stratēģiskās politikas komitejas

Pašvaldību sistēmas reformas centrālais elements (programmā "Labāka pašvaldība – pārmaiņu programma" 1990) bija Stratēģiskās politikas komiteju (SPK) izveide katrā pašvaldībā.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet:
https://kilkennycoco.ie/eng/your_council/council_meetings/social_strategic_policy_committee_meetings/

Šajā sadaļā FOI iestādēm jāsniedz sīkāka informācija par

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do