Klientu hartas

Kilkenijas apgabala padome
Klientu harta
MŪSU SAISTĪBA PRET JUMS

Sniegt jums augstas kvalitātes pakalpojumus efektīvā un gādīgā veidā.

PIEKLĀTĪBA UN APSVĒRĪBA

Jums vienmēr ir tiesības saņemt pakalpojumu:

Ātri un pieklājīgi
Pienācīgi ievērojot privātumu un konfidencialitāti
Ar izpalīdzīgu personālu

ATKLĀTĪBA UN OBJEKTIVITĀTE

Mēs apņemamies:

Izturieties pret jums godīgi un atklāti
Apspriediet ar mums jebkuru jūsu darījumu aspektu.
Paskaidrojiet, kā tika pieņemts lēmums

ACCESS

Mēs cenšamies:

Nodrošiniet tīrus, pieejamus sabiedriskos birojus
Atvieglojiet klientus, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību, izmantojot īru valodu.
Atvieglot piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām.

REVIEW

Mūsu pakalpojumi tiks nepārtraukti pārskatīti un vajadzības gadījumā uzlaboti.

JŪS VARAT PALĪDZĒT MUMS JUMS PALĪDZĒT

Sniedzot pilnīgu un precīzu informāciju
Paziņojot mums, kad kaut ko darām labi.
Sniedzot komentārus, sūdzības vai ieteikumus par saņemtajiem pakalpojumiem.

Kilkenijas apgabala padome ir ieviesusi sūdzību procedūru klientiem, kuri nav apmierināti ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti. Tās kopiju var iegūt mūsu klientu apkalpošanas dienestā vai nosūtot mums e-pastu uz info@kilkennycoco.ie

 


Download

Klientu harta, sūdzību procedūra un klientu rīcības plāns ir pieejami 2 formātos: MS Word vai Adobe Acrobat:

Lejupielādējiet klientu hartu, rīcības kodeksu, sūdzību procedūru un klientu rīcības plānu

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do