Stratēģiskās politikas komiteju loma

SPC loma.

Stratēģiskās politikas komiteju loma

Kilkenijas grāfistes padome ir izstrādājusi Stratēģiskās politikas komitejas shēmu, kas atbilst jaunievēlētās padomes darbības laikam no 2014. līdz 2019. gadam. SPC uzdevums ir palīdzēt padomei politikas formulēšanā, izstrādē un pārskatīšanā; atspoguļo vietējās pašvaldības galvenās funkcijas vai pakalpojumus plašākā kontekstā, ir jāpielāgo vietējās pašvaldības lielumam, sastāvam un administratīvajiem resursiem, un viena trešdaļa to dalībnieku sastāv no nozarēm, kas attiecas uz komiteju darbu. SPC apvieno gan ievēlētus locekļus, gan cilvēkus, kas aktīvi strādā ar sociālajām, ekonomiskajām, kultūras un vides iestādēm, lai izstrādātu un pārskatītu ar padomes pakalpojumiem saistītās politikas. SPC sniedz ievēlētajiem locekļiem ārējos viedokļus, pildot savu stratēģisko lomu vietējās varas attīstībā, tostarp politikas izstrādē un pārraudzībā vietējā pašvaldībā.

Ir pieejama pilna informācija par dalību 5 SPC šeit

Ir pieejamas SPC sanāksmju darba kārtības un protokoli šeit

Ir pieejama pieņemtā SPC shēma šeit

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do