Vakance - vecākais kopienas ūdens darbinieks (LAWPRO) VI pakāpe

KILKENNY COUNTY DOME & TIPERĀRAS NOVADA DOME    

PAŠVALDĪBAS ŪDENS PROGRAMMA

 Aicinām pieteikties uz šādu amatu:

Vecākais KOPIENAS ŪDENS ATSEVIŠĶS (LAWPRO) (VI pakāpe) 2024/O/FT/T/35

 ŠIS IR NOTEIKTA TERMIŅA LĪGUMA PASTĀVS

ES Ūdens pamatdirektīvas [ŪSD] 2000 mērķis ir aizsargāt un uzlabot mūsu dabiskos ūdeņus, tostarp upes, ezerus, gruntsūdeņus, piekrastes ūdeņus un pārejas ūdeņus. Ūdens pamatdirektīvas mērķi tiek īstenoti, izmantojot upju baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas.

 Ar Eiropas Savienības [Ūdens politikas] 2014. gada noteikumiem tika ieviesta jauna, trīs līmeņu pārvaldības sistēma, un vietējām iestādēm tika uzlikti jauni pienākumi koordinēt Ūdens pamatdirektīvas sateces baseina apsaimniekošanas un sabiedrības līdzdalības elementus.

 Lai vietējās pašvaldības varētu sasniegt savus mērķus, tās ir izveidojušas Vietējo pašvaldību ūdeņu programmu [LAWPRO], lai veicinātu koordinētu reģionālo pieeju. Kilkenijas apgabala padome un Tipperāras apgabala padome, kas darbojas kopīgi, ir ieceltas par vadošajām vietējām iestādēm, kas šīs programmas pārvaldībā darbosies visu vietējo iestāžu vārdā. Programmai ir divi elementi; Kopienu birojs un Sateces novērtējuma grupa.

 LAWPRO plāno izveidot nacionālo komisiju uz vismaz 1 gadu (no komisijas izveidošanas datuma), no kuras var tikt aizpildītas nākamās Kopienas ūdens dienesta darbinieka noteikta laika amata vietas jebkurā no tālāk norādītajām vietām.

 LAWPRO biroji pašlaik atrodas šādi:

korķis  – Inniskarra; Donegal - Donegal Town; Dublinas pilsēta – Tilta ielas lejasdaļa; Golvejas pilsēta - Liosbán Estate; Kerija – Tralī; Kildare – Kildare pilsēta; Kilkenny - Kilkenny City; Leitrima - Kerika pie Šenonas; humoristisks dzejolis – Kroms; Maijs – Pilsbāra; Gaļa – Navans; Monagāns – Carrickmacross; Offaly – Tullamore; Sligo – Sligo pilsēta; Wicklow – Viklovas pilsēta un Tipperary (HQ) - Klonmels.

 Amatam noteiktā algu skala ir €55,090 skalas minimums līdz 67,304 eiro maksimums35 stundas nedēļā. Nozīmīga darba daļa notiks ārpus parastā darba laika.

 Pilna informācija par amatiem, tostarp pieteikuma veidlapas un Darbā pieņemšanas vadlīniju buklets ir pieejami no tālāk esošās saites https://submit.link/2Kd un no Padomes tīmekļa vietnēm www.kilkennycoco.ie & www.tipperarycoco.ie.    

 Aizpildīto pieteikuma veidlapu saņemšanas beigu datums ir trešdiena 24. gada 2024. jūlijā, plkst. 4.00:XNUMX.

 Kilkenijas/Tiperāras apgabala padomes patur tiesības atlasīt kandidātus, ņemot vērā izglītību, kvalifikāciju un pieredzi, un atlasītie pretendenti tiks uzaicināti uz interviju. Apmācība tiks automātiski diskvalificēta.

KILKENNY COUNTY DOME UN TIPPERRY COUNTY DOME IR VIENLĪDZĪGU IESPĒJU DARBA DEVĒJI

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do