Kilkenijas apgabala padome ir atvērta uzņēmējdarbībai

Sīkāka informācija par ierobežotu piekļuvi Padomes birojiem

MŪSU BIROJI IR ATVĒRTI SABIEDRĪBAI
Visi Padomes publiskie pakalpojumi, izņemot mūsu bibliotēkas pakalpojumus, paliks atvērti, un tiem var piekļūt no klientu apkalpošanas dienestiem Transportlīdzekļu nodokļu birojā, County Hall and Housing Service, Johns Green House. Sabiedrības veselības interesēs, kamēr mūsu klientu apkalpošanas dienesti ir atvērti, sabiedrība vispirms tiek aicināta izmantot tiešsaistes pakalpojumu klāstu, kas pieejams Padomes tīmekļa vietnē plkst. www.kilkennycoco.ie, tostarp mājokļa īres un aizdevumu samaksa, ugunsdzēsības nodevas, satiksmes naudas sodi, komerclikmes utt. Pēc tam, ja iespējams, izmantojiet tālruni, pastu un e-pastu, lai sazinātos ar Padomi.

Ar Kilkenijas apgabala padomi var sazināties pa e-pastu/tālruni šādi:

Padomes kontaktinformācija
Apgabala māja, Jāņa iela.056 779 4000info@kilkennycoco.ie
sekretārs@kilkennycoco.ie
Kvīšu birojs, novada dome.056 779 4229cashoffice@kilkennycoco.ie
Mājokļu departaments056 779 4900korpuss@kilkennycoco.ie
Plānošanas nodaļa056 779 4010planing@kilkennycoco.ie
Vides departaments056 779 4470vide@kilkennycoco.ie
Debitoru parādi056 779 4222accountspayable@kilkennycoco.ie
Ugunsdzēsēju stacija, Gaol Road, Kilkenny056 779 4400fireadmin@kilkennycoco.ie
Parādu pārvaldība056 779 4209rates@kilkennycoco.ie
Mājokļu kredītu parādu atbalsta vienība056 779 4021
056 779 4056
 
Vietējais uzņēmuma birojs056 775 2662info@leo.kilkennycoco.ie
Transportlīdzekļu nodokļu iestāde056 779 4100motortax@kilkennycoco.ie
Satiksmes birojs056 779 4540trafficfines@kilkennycoco.ie
Ūdens pakalpojumi056 779 4050water@kilkennycoco.ie
Kilkenny bibliotēkas galvenā mītne056 779 4160info@kilkennylibrary.ie
Kāslkomera apgabala birojs056 779 4450castlecomerareaoffice@kilkennycoco.ie
Kalanas apgabala birojs056 779 4321callanareaoffice@kilkennycoco.ie
Tomastaunas apgabala birojs056 779 4340thomastowoffice@kilkennycoco.ie
Kilkenijas apgabala birojs056 779 4510kilkennyareaoffice@kilkennycoco.ie
Piltaunas rajona birojs051 831 370ferrybank@kilkennycoco.ie

Visa mūsu kontaktinformācija ir mūsu mājaslapā - www.kilkennycoco.ie
Lielu pasta sūtījumu nodošanas iespēja būs pieejama County Hall, John Street, Kilkenny.

 

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do