Ikgadējās deklarācijas Vietējo pašvaldību locekļi

2003. gada janvārī stājās spēkā jauns ētikas regulējums, kas regulē vietējo pašvaldību locekļu ētiku un rīcības kodeksus.

Parasti šis regulējums paredz, ka katra vietējās pašvaldības locekļa un darbinieka pienākums ir uzturēt atbilstošus godīguma, uzvedības un sabiedrības interešu standartus. Turklāt tā katram loceklim izveidoja ikgadēju interešu deklarēšanas sistēmu, interešu izpaušanu jautājumā, kas tiek izskatīts iestādei, un publisku interešu reģistru.

Intereses, kas jādeklarē katru gadu, ir noteiktas Īrijas 175. gada vietējo pašvaldību likuma 2001. sadaļā un saistītajos noteikumos.

Kā vispārīgs norādījums tie ietver zemes vai cita īpašuma īpašumtiesības, akcijas, direktora amatus, līgumus ar vietējo iestādi. Katram dalībniekam katru gadu jāaizpilda un jāatgriež veidlapa, kurā norādītas viņa intereses.

Ar šo tiek paziņots, ka Kilkenijas apgabala padomes ievēlēto locekļu sniegtie paziņojumi tagad ir pieejami pārbaudei Kilkenijas apgabala padomes birojos, grāfistes hallē, Džona ielā parastajā darba laikā, vai arī tos var skatīt pievienotajās saitēs.

 
2017Ikgadējā deklarācija par vietējās pašvaldības locekļiem 2017 
2018Vietējo pašvaldību locekļu ikgadējās deklarācijas 2018 
2019Vietējo pašvaldību locekļu ikgadējās deklarācijas 2019 
2020Vietējo pašvaldību locekļu ikgadējās deklarācijas 2020 
2021Vietējo pašvaldību locekļu ikgadējās deklarācijas 2021
2022Vietējo pašvaldību locekļu ikgadējās deklarācijas 2022
2023Vietējo pašvaldību locekļu ikgadējās deklarācijas 2023

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do