Pakalpojuma piegādes plāns

Padomei ir pienākums katru gadu pieņemt pakalpojumu sniegšanas plānu saskaņā ar 134. gada Vietējo pašvaldību likuma 2001.A sadaļu.

Padomes pakalpojumu sniegšanas plāns ir nepieciešams, lai:

 • noteikt galvenos pakalpojumus, ko Padome sniedz sabiedrībai,
 • jābūt saskaņotam ar pieņemto gada budžetu un korporatīvo plānu 2014.–2019.
 • izklāstīt katra pakalpojuma sniegšanas mērķus un prioritātes,
 • izklāstīt darbības standartus un veidu, kā veiktspēja tiks novērtēta,
 • ņemt vērā jebkuru pakalpojumu līmeņa līgumu,
 • ņem vērā jebkuru stratēģiju, plānu vai politiku, ko jau ir pieņēmusi Padome un
 • risināt dažus jautājumus, par kuriem var paziņot Nacionālā pārraudzības un revīzijas komisija (NOAC) attiecībā uz darbības standartiem.

Plāns ir balstīts uz korporatīvajā plānā izklāstītajiem mērķiem un stratēģijām katrā no pakalpojumu jomām, un tajā ir izklāstītas darbības, kuras Padome ir paredzējusi veikt jebkurā gadā, lai izpildītu savas saistības pret klientiem saskaņā ar tās daudzajām politikām, plāniem un programmām.

Katru gadu ir plānots īstenot visaptverošu darba programmu, izmantojot dažādus pakalpojumu sniegšanas mehānismus, tostarp:

 • lielākoties tiešā pakalpojuma sniegšana,
 • pēc līguma,
 • izmantojot kopīgus pakalpojumus sadarbībā un partnerībā ar dažādām aģentūrām,
 • izmantojot pakalpojumu līmeņa līgumus, piemēram, līgumus ar Enterprise Ireland un
 • netieši, izmantojot dažādas dotāciju un palīdzības shēmas kopienai un citām grupām.

Pakalpojumu sniegšanas plānu īstenošanas gaitu regulāri uzraudzīs katrs pakalpojumu direktors un viņu komandas, un par būtiskiem jautājumiem attiecīgi tiks ziņots regulārajos izpilddirektora ziņojumos ievēlētajai padomei.

Pastāv arī juridisks pienākums Padomes gada pārskatā iekļaut novērtējumu par padomes sniegtajiem pakalpojumiem gada laikā, salīdzinot ar pakalpojumu sniegšanas plānu.

2024. gada pakalpojums — piegādes plāns

2023. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2022. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2021. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2020. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2019. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2018. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2017. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

2016. gada pakalpojumu sniegšanas plāns

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do