Pārvaldības kārtība

Pasākumi, lai nodrošinātu atbildību, caurspīdīgumu, atsaucību, pieejamību, vienlīdzību, līdzdalību, pakalpojumu uzlabošanu un mērīšanu, ir iestrādāti organizācijā.

Pārvaldības kārtība

Padome ir apņēmusies ievērot tās pamatvērtības, proti, atbildību, caurspīdīgumu, atsaucību, pieejamību, vienlīdzību, līdzdalību, pakalpojumu uzlabošanu un mērīšanu, atbalstīt uzlabotu vietējo demokrātisko procesu un pārvaldību, kopienas vadību un iedzīvotāju iesaistīšanos, pieejamību, pārredzamību, atvērtību, līdzdalību un vienlīdzību. , atsaucība un efektivitāte, uzticēšanās un integritāte, atbildība un budžeta kontrole un ierobežoto resursu izmantošanas maksimāla palielināšana. Padome nodrošina, ka šīs vērtības tiek iekļautas organizācijas darbībās un tiek nodrošinātas, izmantojot šādus pārvaldības pasākumus:

(Skatiet atsevišķas saites kreisajā pusē)

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do