Publicēšanas shēma saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, 2014. gads

Publicēts 14. gada 2016. aprīlī

Ievads:

Kilkenijas apgabala padome ir sagatavojusi un publicējusi a Publikācijas shēma par Padomes informāciju saskaņā ar a Modelis un vadlīnijas Publisko izdevumu un reformu ministrs saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 8. pantu, 2014. gads.

Shēma stājas spēkā 14. gada 2016. aprīlī.

Shēmas mērķis:

Shēma ir izstrādāta, lai pēc iespējas atvieglotu informācijas sniegšanu, izņemot informāciju, kas ir atbrīvota saskaņā ar likumu un sagatavojot, pārskatot vai pārskatot Publikācijas shēma, FOI iestāde ņem vērā sabiedrības intereses:

a) nodrošināt publisku piekļuvi informācijai, ko glabā FOI struktūra;

b) FOI struktūras pieņemto lēmumu iemeslu publicēšana; un

c) publicēt informāciju, kas ir būtiska vai interesē plašu sabiedrību saistībā ar tās darbībām un funkcijām kopumā. 

Shēmas formāts un piekļuve:

Shēma ir balstīta uz tīmekli, un tajā ir saites uz informāciju, kas atrodas tālāk norādītajās sešās sadaļās, kuras tiks atjauninātas, kā paredzēts likumā. Arī drukātā kopija būs pieejama apskatei, iepriekš vienojoties.

Sešas informācijas kopas:

Informācija ir sniegta šādās sešās sadaļās:

Vispārīga informācija par Kilkenny County CounciFunkcijas un sniegtie pakalpojumi

Lēmumu pieņemšanas procedūrasfinanšu informācija 

Iepirkuma informācijaRegulāri publicēta un dažāda informācija

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do