STRATĒĢISKĀS POLITIKAS KOMITEJAS (SPK)

ATSAUKSMES NOTEIKUMI

Stratēģiskās politikas komitejas (SPC) ir pašvaldību komitejas pilsētu un apgabalu domēs, kurās ietilpst ievēlēti padomes locekļi, uzņēmumu, lauksaimniecības interešu, vides/saglabāšanas grupu, arodbiedrību un kopienas un brīvprātīgie biedri.

Stratēģiskās politikas komiteju (SPK) kā Padomes komiteju uzdevums ir konsultēt un palīdzēt Padomei politikas formulēšanā, izstrādē un pārskatīšanā. SPK uzdevums ir risināt tikai politikas jautājumus, un tādēļ tiem ir stratēģisks raksturs. Viņiem nav kompetences saistībā ar ikdienas darbības jautājumiem saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. SPC sistēma ir paredzēta, lai dotu padomes locekļiem un attiecīgajām nozaru interesēm iespēju pilnībā iesaistīties politikas veidošanas procesā jau agrīnā stadijā.

Kilkenijas apgabala dome ir pieņēmusi shēmu Stratēģiskās politikas komitejas sistēmas īstenošanai laika posmam no 2019. līdz 2024. gadam.

Shēma paredz ierosināto SPK skaitu, politikas konfigurāciju, funkcijas, skaitu katrā komitejā un vispārīgu struktūru [tabula tālāk] nozaru pārstāvniecībai piecās (5) Stratēģiskās politikas komitejās, proti:

SPC 1: ekonomikas attīstība, uzņēmumu atbalsts un tūrisms, plānošana un attīstība
SPC 2: Transporta politika/Mobilitātes vadība un ūdens pakalpojumi
SPC 3: Mājoklis
SPC 4: Vides aizsardzība, klimata pasākumi un enerģija
SPC 5: kopienas, kultūras un ugunsdzēsības dienesti

Pieņemtajā shēmā ir iekļauti priekšlikumi par nozaru pārstāvju atlasi, ko veic pašas nozares, izmantojot Publiskās līdzdalības tīklu (PPN), un ir norādīta provizoriska nozares(-u) piešķiršana katram SAK un katras SPK pārstāvju skaits no katras nozares.

Stratēģiskās politikas komitejas politika 2019.–2024

Stratēģiskās politikas komitejas pamatnostādnes 2019.–2024

SPC 1: ekonomikas, attīstības, uzņēmumu atbalsta un tūrisma, plānošanas un attīstības politika

SPC 2: Transporta politika/Mobilitātes vadība un ūdens pakalpojumi

SPC 3: Mājoklis

SPC 4: Vides aizsardzība, klimata pasākumi un enerģija

SPC 5: kopienas, kultūras un ugunsdzēsības dienesti

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do