2015. gada lobēšanas likuma regulējums un nozīmētās valsts amatpersonas

Kilkenijas apgabala padomes ieceltās valsts amatpersonas

2015. gada lobēšanas likuma noteikumi

Katrs ievēlētais padomes loceklis, izpilddirektors un augstākās vadības locekļi tiek iecelti par valsts amatpersonām saskaņā ar 2015. gada lobēšanas likuma noteikumi kas stājās spēkā 1. gada 2015. septembrī. Tas paredz, ka atsevišķām personām, kuras veic lobēšanas darbības, ir jāreģistrējas Valsts dienesta standartu komisijā un jāsniedz informācija par savu lobēšanas darbību.

Reģistra mērķis ir darīt sabiedrībai pieejamu informāciju par to personu identitāti, kuras sazinās ar norīkotām valsts amatpersonām par konkrētu politiku, likumdošanas jautājumiem vai paredzamiem lēmumiem. Šādām personām būs jāreģistrējas un trīs reizes gadā jāiesniedz deklarācijas par savu lobēšanas darbību.

Lobēšanas reģistru uzturēs Valsts biroja standartu komisija, un tas būs publiski pieejams vietnē www.lobbying.ie

Lobēšanas reģistrā būs informācija par:

 • Kurš lobē
 • Kura vārdā tiek veikta lobēšana
 • Ar lobēšanu saistītie jautājumi
 • Kāds ir iecerētais lobēšanas rezultāts
 • Kurš tiek lobēts

Norīkotās valsts amatpersonas:

Likuma 6. panta 1. punktā ir paredzētas personas, kas likuma izpratnē tiek uzskatītas par "izraudzītajām valsts amatpersonām".

Persona, kas tiek lobēta, ir valsts amatpersona.

Tie ietver:

 • Ministri un valsts ministri
 • TD un senatori
 • EP deputāti šīs valsts vēlēšanu apgabalos
 • Vietējo varas iestāžu locekļi
 • Īpašie padomnieki
 • Ģenerālsekretāri un sekretāra palīgi civildienestā
 • Vietējo iestāžu izpilddirektori un dienestu direktori
 • Ārējie locekļi, kas iecelti Stratēģiskās politikas komitejās un Vietējās kopienas un attīstības komitejās.

Vadlīnijas nozīmētām valsts amatpersonām

Kilkenijas apgabala padomes izraudzītās valsts amatpersonas ir ievēlētie locekļi (padomnieki), Kilkenny grāfistes padomes augstākā vadības komanda (izpilddirektors un pakalpojumu direktori) un ārējie locekļi, kas iecelti Stratēģiskās politikas komitejās un Vietējās kopienas un attīstības komitejā.

Publisko izdevumu un reformu ministrs ir sagatavojis un publicējis kodeksu, kas pazīstams kā Pārredzamības kods kas nosaka, kā dažas attiecīgās valsts struktūras, piemēram, ministru padomdevējas grupas, var veikt savas darbības pārredzamā veidā. Ievērojot Pārredzamības kodeksu, saziņa šajās struktūrās atbilstu izņēmumam no prasības reģistrēties un ziņot par lobēšanas darbībām.

() Ievēlēto deputātu kontaktinformācija ir pieejama šeit saite.

(B) Izpilddirektora un pakalpojumu direktoru kontaktinformācija ir pieejama tālāk norādītajā adresēsaite:

c) ārējie locekļi, kas iecelti šādās komitejās:

 • SPC 1: ekonomikas attīstība, uzņēmumu atbalsts un tūrisms, plānošana un attīstības politika saite
 • SPC 2: Transporta politika/Mobilitātes vadība un ūdens pakalpojumi saite
 • SPC 3: Mājoklis saite
 • SPC 4: Vides aizsardzība, klimata pasākumi un enerģija saite
 • SPC5: kopienas, kultūras un ugunsdzēsības dienesti saite
 • LCDC: Vietējās kopienas un attīstības komiteja saite
 • JPC: Kilkenny County Apvienotā policijas komiteja saite

Papildu informācija:

Plašāku informāciju par 2015. gada lobēšanas likumu var atrast vietnē www.lobbying.ie

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do