Veiktspējas rādītāji

31 pilsētas un apgabala padome nodrošina plašu pakalpojumu klāstu visā Īrijā. Šie pakalpojumi var ietekmēt jūsu ikdienas dzīvi un ietver mājokļus, transportu, plānošanu, bibliotēkas, ērtības, vides pārvaldību, ugunsdzēsības un avārijas dienestus, infrastruktūru, kopienu un ekonomikas attīstību. Šo pakalpojumu sniegšanu ievēlētie deputāti apspriež pilsētas vai novada domes ikmēneša sēdēs. Šīs sanāksmes ir atklātas.

Tāpat kā citas valsts iestādes, arī vietējās padomes darbojas sarežģītā vidē ar samazinātu darbinieku skaitu un budžetu un palielinātu pieprasījumu pēc pakalpojumiem. Katru gadu nozare publicē Darbības rādītājus, lai parādītu katras pilsētas un novada domes sniegto pakalpojumu līmeni.

Veiktspējas rādītāji 2016

Veiktspējas rādītāji 2017

Veiktspējas rādītāji 2018

Veiktspējas rādītāji 2019

Veiktspējas rādītāji 2020

Veiktspējas rādītāji 2021

Saite uz NOAC ziņojumiem 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do