Kopienas pasākumu dotācija 2023

2023. gada kopienas pasākumu grantu shēma tagad ir atvērta. Noslēguma datums piektdien, 24. gada 2023. februārī, plkst. 5.00

Kilkenijas apgabala padomes kopienas pasākumu grantu shēma tagad ir atvērta. Šī dotāciju shēma palīdzēs kopienas pasākumu organizatoriem attīstīt, veicināt un vadīt neliela mēroga kopienas pasākumus Kilkenī 2023. gadā. 

Shēmas uzsvars tiek likts uz finansējuma nodrošināšanu kopienas pasākumiem, kas veicina vietējo iesaistīšanos.

Lai pretendenti varētu saņemt finansējumu, tiem tiks lūgts sniegt sīkāku informāciju, kas pierāda:

  • Kopienas labums un līdzdalība
  • Sociālā iekļaušana (piemēram, vecumam draudzīga, pieejama visiem, jauniešu līdzdalība utt.)
  • Veselīga dzīvesveida un kultūras izpratnes veicināšana
  • Grupas kapacitāte un spēja piegādāt

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas lejupielādei Kilkenny grāfistes padomes tīmekļa vietnē www.kilkennycoco.ie. Lai novērtētu jūsu pieteikumu, būs nepieciešamas cenas. Community Event Grant 2023.docx (izmērs 199.2 KB)

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do