Ielu apgaismojuma energoefektivitātes līgums


IELAS GAISMAS EPC

ielas apgaismojums
Lielākajā daļā Eiropas reģionu energoefektivitātes līgumu (EPC) jomā vēl nav novērota būtiska attīstība. Energoefektivitātes līgumu slēgšana var būt ļoti labs risinājums, lai īstenotu ielu apgaismojuma atjaunošanu: garantēti energopakalpojumi EPC veidā vislabāk darbojas gadījumos, kad ir augsts enerģijas un izmaksu ietaupījuma potenciāls. Papildus juridiskajiem šķēršļiem to var saistīt ar izpratnes un uzticības trūkumu EEL, kā arī pieredzējušu ESKO un organizāciju, kas veicinātu EEL tirgus attīstību, trūkumu. Ielu apgaismojums ir laba "mācību un testēšanas vieta" EPC, jo tā tehniskā un ekonomiskā sarežģītība ir zemāka (salīdzinājumā ar ēku EPC). Turklāt nesenā ielu apgaismojuma LED tehnoloģijas ieviešana tirgū piedāvā lielus enerģijas un izmaksu ietaupījumus ar salīdzinoši īsu atmaksāšanās laiku.

Projekts "IELAS GAISMAS-EPC" radīs pieprasījumu un piedāvājumu EEL projektiem 9 reģionos, izveidojot reģionālos EEL veicināšanas dienestus. Šie pakalpojumi sniegs visaptverošu atbalstu gan pašvaldībām, gan MVU kā potenciālajiem ESKO. Projekta partneru mērķis ir projekta darbības laikā īstenot 36 EEL ielu apgaismojuma projektus. Tas palīdzēs radīt zināšanas un uzticību gan LED tehnoloģijām, gan EEL modelim. Projekta komandā ir 9 reģionālās aģentūras/organizācijas, kas nodrošinās EEL veicināšanas pakalpojumus, 9 pašvaldības un Eiropas tīkls

 

Par šīs tīmekļa lapas saturu atbild vienīgi autori. Tas nepārstāv Eiropas Kopienu viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do