Paziņojumi par darbības sākšanu

Paziņojumi par darbības sākšanu

Saites uz YouTube apmācībām par tiešsaistes BCMS izmantošanu 

  Saite uz BCMS vietni

Būvniecības standarti https://www.gov.ie/en/publication/95d00-building-standards/

Paziņojums par uzsākšanu un 7 dienu paziņojums

PIRMS CELTNIECĪBAS DARBI NOTIEK JŪSU VIETNĒ, JŪS JĀPĀRSKATA

SEKOJOŠS:

 • Pirmsattīstības plānošanas nosacījumi,
 • Paziņojums par darbības sākšanu,
 • Būvizstrādājumu noteikumi (CPR) (Regula (ES) Nr. 305/2011))

Pirmsattīstības plānošanas nosacījumi;

Ja jūsu plānošanas atļaujai pievienotajā nosacījumu grafikā ir kādi pirmsizstrādes nosacījumi, jums tie nekavējoties jāpievērš uzmanība pirms izstrādes uzsākšanas.

Piezīme: visi nosacījumi ir jāievēro pilnībā, jo to neievērošana padarīs jūsu atļauju nederīgu un var izraisīt izpildes procesa sākšanu par to ievērošanu.

Galvenā informācija

Būvuzraudzības iestādē ir jāsaņem paziņojums par darbības uzsākšanu ne mazāk kā 14 dienas un ne vairāk kā 28 dienas iepriekš vēlaties uzsākt attīstību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 9.gada Ēku kontroles (Grozījumi) noteikumi (SI 2014). no 1. gada 2014. marta tiek piemērota jauna paziņojuma par uzsākšanu kārtība. Kopā ar aizpildīto Uzsākšanas paziņojumu var būt jāiesniedz papildu dokumentācija; un tas ir jāaizpilda tiešsaistē vietnē Nacionālā BCMS (ēku kontroles pārvaldības sistēma) 

Uzsākšanas paziņojums ir būtisks visos gadījumos, izņemot gadījumus, kad Ugunsdrošības sertifikāts vēl nav piešķirts un ir nepieciešams izstrādei. Šajā gadījumā pareizā veidlapa ir 7 dienu paziņojums, kam jāpievieno Pieteikums ugunsdrošības sertifikāta saņemšanai.

(Piezīme: likumā noteiktie apstiprinājumi saistībā ar ugunsdrošību un piekļuvi invalīdiem joprojām tiek piemēroti, ja tas ir nepieciešams, un iepriekš minētās izmaiņas tos neietekmē).

Paziņojumi par darbības sākšanu ir nepieciešami šādiem gadījumiem:

 • Ēkas uzcelšana
 • Ēkas materiāla pārbūve
 • Ēkas piebūve
 • Būtiska ēkas izmantošanas veida maiņa
 • Darbi saistībā ar veikala, biroja vai ražošanas ēkas materiālām izmaiņām (izņemot nelielus darbus), kur ugunsdrošības sertifikāts nav nepieciešams

Papildu dokumentācija būs jāiesniedz kopā ar aizpildītu paziņojumu par uzsākšanu;

(a) jauna mājokļa projektēšana un celtniecība, - skatiet piezīmi par atteikšanos no atsevišķām mājām un paplašinājumiem zemāk

(b) mājokļa piebūve, kuras kopējā platība ir lielāka par 40 kvadrātmetriem, - skatiet piezīmi par atteikšanos no atsevišķām mājām un paplašinājumiem zemāk

(c) darbi, kuriem III daļa attiecas 496. gada SI Nr. 1997 ar grozījumiem-.

Saite uz BCMS vietni

Atteikties no atsevišķām mājām un mājas piebūves

Piezīmes: Ēku kontroles noteikumi no 1997. līdz 2015. gadam nesen tika pārskatīti, lai ļautu viena mājokļa, vienā apbūves vienībā vai plānotās mājas piebūves īpašniekiem atteikties no vispārējās prasības, lai mājoklis/piebūve projektētu, pārbaudītu un sertificētu reģistrēts būvprofesionāls. Papildu informācija ir ietverta nākamajā dokumentā; Ēku kontroles informācija īpašniekiem.pdf (izmērs 352.6 KB)

Visiem citiem darbiem, kas nav iekļauti iepriekš minētajā, ir jāparaksta un jāiesniedz vai jāiesniedz elektroniski nacionālajā BCMS tikai aizpildītais paziņojums par uzsākšanu.

Paziņojuma par uzsākšanu iesniegšana

Darbiem, kuriem nepieciešama papildu dokumentācija, aizpildīta paziņojuma par uzsākšanu kopija ir jāparaksta darbu īpašniekam, un tai ir jāpievieno (skat. 9. gada 9. sadaļu SI Nr. 2014).

 1. Vispārējie izkārtojuma rasējumi
 2. Projektēšanas dokumentu grafiks, kāds šobrīd ir sagatavots vai tiks sagatavots
 3. Tiešsaistes novērtējums, izmantojot Ēku kontroles pārvaldības sistēmu, par ierosināto pieeju, lai nodrošinātu atbilstību Būvniecības noteikumu 1997.–2014. gada prasībām;
 4. Iepriekšējās pārbaudes plāns
 5. Atbilstības sertifikāts (dizains)
 6. Paziņojumi par nodošanu attiecībā uz Būvnieku, kurš veiks darbus, un Norīkoto sertificētāju, kurš pārbaudīs un sertificēs darbus, un
 7. Atbilstības sertifikāti, ko parakstījuši Būvētājs un Norīkotais sertificētājs, kas apņemas pildīt savus pienākumus atbilstoši Būvnoteikumu prasībām.
 8. Tai ir jāpievieno pareiza maksa. Kopā ar paziņojumu, pavaddokumentāciju un attiecīgo maksu, ja piemērojams, jums jāiesniedz pierādījumi par tālāk norādīto.

Piezīme: jāiekļauj šādi atsauces numuri;

Saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

 1. Projektētājam un piešķirtajam sertificētājam jābūt a Pilnvarots inženieris, vai Reģistrēts arhitekts or Reģistrēts mērnieks
 2. Darbs jāveic kompetentam celtniekam
 3. Jūsu rasējumos ir jāparāda informācija par to, kā jūsu ēka atbildīs būvnoteikumiem — plānošanas atļaujas nolūkos iesniegtie rasējumi parasti nav būvkontroles atbilstības rasējumi.
 4. Paziņojums par uzsākšanu un pavaddokumentācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot tiešsaistes ēku kontroles vadības sistēmu. Ja paziņojumi un dokumentācija tiek iesniegta rakstiskā formātā, būvkontroles iestāde organizēs to skenēšanu un augšupielādi, par ko tiks piemērota administratīvā maksa, un likumā noteiktie termiņi attiecībā uz šādiem paziņojumiem var tikt aizkavēti.

(Piezīmes: Obligātie apstiprinājumi, kas attiecas uz ugunsdrošību un piekļuvi invalīdiem, joprojām ir spēkā attiecīgā gadījumā, un iepriekš minētās izmaiņas tos neietekmē).

Maksa par sākuma paziņojumu

EUR 30 par katru ēku, ja pilns pieteikums ir iesniegts tiešsaistē

Maksimālā maksa par sākuma paziņojumu ir 3,800 eiro (administratora maksa nav iekļauta maksimālajā maksā).

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: JA NEIESNIEGSIT DERĪGU UZSĀKUMA PAZIŅOJUMU SAVAI IESTĀDEI, IESPĒJAMS, ka NEVARĒS SAŅEMT PABEIGŠANAS SERTIFIKĀTU, UN TAM VAR IR NOPIENAS ILGTERMIŅA SEKAS.

Ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites https://nbco.localgov.ie/  Vai sazinieties ar mums pie buildingcontrol@kilkennycoco.ie vai arī tālruni 056-7794010.

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do