Mājokļa novērtējums

Katrai namu pārvaldei ir jāsagatavo Sociālo mājokļu novērtējuma kopsavilkums savā administratīvajā teritorijā.

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do