Izņēmuma attīstība

Izņēmuma attīstība

Visai attīstībai ir nepieciešama plānošanas atļauja, ja vien tā nav izņēmums. Visas izņēmuma vietas ir uzskaitītas 2001. gada plānošanas un attīstības noteikumos ar grozījumiem. Lielākajā daļā izņēmumu ir noteikti nosacījumi un ierobežojumi. Ja nosacījumu un ierobežojumu nosacījumus nevar ievērot, izstrādi nevar uzskatīt par izņēmumu.

5. sadaļa Nosūtīšana
Ja rodas jautājums, vai apbūve ir vai nav atbrīvota apbūve, persona var vērsties plānošanas institūcijā, lai saņemtu deklarāciju par šo jautājumu. To sauc par 5. sadaļas nosūtīšanu vai atbrīvojuma deklarāciju.

Lai pieteiktos 5. sadaļas nosūtīšanai, pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa, maksa 80.00 eiro apmērā, atrašanās vietas karte, attiecīgās ierosinātās attīstības rasējumi, pilna informācija un ierosinātās attīstības apraksts.

Plānošanas iestāde deklarāciju izsniedz 4 nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Plānošanas iestāde var pieprasīt iesniegt papildu informāciju, lai iestāde varētu izdot deklarāciju. Šajā sakarā trīs nedēļu laikā pēc šīs papildu informācijas saņemšanas izsniedz deklarāciju.

Pieteikums 5. sadaļas nosūtīšanai

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do