Prakses kodeksi vai vadlīnijas

Prakses kodeksi un vadlīnijas

Ievēlētie padomes locekļi un darbinieki ir personīgi atbildīgi par visaugstākās ētiskās uzvedības ievērošanu, pildot savus pienākumus. 2001. gada Vietējo pašvaldību likumā ir noteikts pārskatīts ētikas regulējums, un tas uzliek ar likumu noteiktu pienākumu visiem vietējās pašvaldības dienestā uzturēt atbilstošus godīguma, uzvedības un sabiedrības interešu standartus un rīkoties saskaņā ar likumu. Tas ir jāpanāk, ievērojot Rīcības kodeksu, kas tika izdots visiem ievēlētajiem deputātiem un darbiniekiem.

Ir pieejams Padomnieku rīcības kodekss šeit & Darbiniekiem šeit

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do